top of page
pompy ciepła.jpeg

Świadomość ekologiczna oraz wzrost cen paliw kopalnych sprawił, że pompy ciepła coraz częściej ogrzewają (i chłodzą!) nasze domy. Sama pompa ciepła to urządzenie składające się z kilku podstawowych elementów. Sprężarka podnosi ciśnienie czynnika chłodniczego, podczas tego procesu czynnik staje się gorący- grzeje nasz dom. Następnie kiedy czynnik odda swoją temperaturę do naszego domu (pośrednio przez wodę w ogrzewaniu podłogowym lub powietrze w pompie powietrze-powietrze) czynnik trafia do zaworu rozprężnego. Zawór ten działa jak przycisk w dezodorancie- sprawia, że czynnik z cieczy staje się gazem- proces ten chłonie ciepło z otoczenia (np. z naszego domu- klimatyzacja). Uzyskany w ten sposób gaz ponownie trafia do sprężarki i proces zachodzi ponownie. 


Pompa ciepła jest urządzeniem bardzo wrażliwym na prawidłowy dobór i zastosowanie. W przypadku tego źródła ciepła/ chłodu błędy doborowe, projektowe bywają wyjątkowo kosztowne. Źle dobrane urządzenie włącza się zbyt często na zbyt krótko. Może prowadzić to do obniżenia żywotności i w konsekwencji generuje dodatkowe koszty. Innym przypadkiem nieprzemyślanego doboru jest wysoka chłonność energii elektrycznej, wówczas koszt eksploatacji może nawet zbliżyć się do kosztów ogrzewania elektrycznego! 
Obecnie do ogrzewania domów wykorzystywane są następujące typy pomp ciepła:


- SOLANKA/WODA – pompy te posiadają wymienniki gruntowe (wykonane jako długi odcinek rury zakopany w ogrodzie lub jako kilka rur zakopanych pionowo w głąb ziemi). Urządzenia tego typu cechuje wysoka żywotność, niezawodność oraz stabilność pracy. Należy jednak zaznaczyć, że często wymagają większego nakładu środków podczas instalacji


-POWIETRZE/WODA- pompy te posiadają obecnie największy udział w rynku pomp ciepła w Polsce. Ogrzewanie (lub chłodzenie) tym źródłem ciepła jest bezobsługowe i czyste. W porównaniu do konwencjonalnych źródeł ciepła koszt instalacji tego typu pompy jest wyższy ale różnica ta, w przypadku dobrze wykonanej instalacji szybko się zwróci. Wadą opisywanej pompy jest wrażliwość na temperaturę powietrza zewnętrznego. Co prawda oferowane obecnie urządzenia deklarują pracę w niskich temperaturach ale należy się wówczas spodziewać wyższego rachunku za prąd. Pompy te najekonomiczniej pracują w temperaturach w okolicach 0 °C – średnie temperatury zimą w Polsce w ostatnich latach wahają się między -3 a 4°C co sprawia, że portfele Klientów nie są na zbyt nadwyrężane.


-POWIETRZE/POWIETRZE- urządzenia te, zależnie od przeznaczenia służą do dogrzewania pomieszczeń (klimatyzatory typu SPLIT) lub stanowią autonomiczny system ogrzewania ( wówczas budynek musi być wyposażony w instalację ogrzewania powietrznego)

Każda z wymienionych pomp ciepła wymaga specyficznych warunków instalacyjnych i indywidualnych rozwiązań hydraulicznych.

 


Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

bottom of page